MALI PRZYJACIELE PRZYRODY

  Scenariusz przebiegu  zabaw i zajęć prowadzonych z dziećmi w MP 2

         w dniach od 08.10.12r – 12.10.12r  nawiązujących do dnia

        14 października Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

Poniedziałek 08.10.12r

Hasło dnia:; Mały przyjaciel ziemi”

Cele ogólne:

- zapoznanie dzieci z niebezpieczeństwami zagrażającymi środowisku    

  przyrodniczemu ze strony człowieka

- zachęcenie dzieci do dbania o czystość środowiska

- poznawanie zasad ochrony przyrody

- wyjaśnienie znaczenia słowa „ekologia” w oparciu o wiersz
  D.Klimkiewicza pt. „Co to jest ekologia” oraz przy pomocy pacynki sowy

 

Wtorek  09.10.12r

Hasło dnia:; Czyste powietrze wokół nas

Cele ogólne:

- Zwiększenie wiedzy dziecka w zakresie:

- znaczenia  powietrza w życiu człowieka

• określenia różnych rodzajów dymów i źródła ich pochodzenia

• wiedzy dotyczącej szkodliwości dymu papierosowego

 

- Wzrost kompetencji dzieci w zakresie:

• umiejętności zachowania się, gdy znajdują  się´ w zadymionych

   pomieszczeniach,

• umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inni palą

   papierosy

 

Środa  10.10.12r

Hasło dnia: ,,Woda źródłem życia”

Cele ogólne:

- uświadomienie znaczenia ekologicznego środowisk wodnych

- uświadomienie przyczyn i skutków zanieczyszczenia wód

- zapoznanie ze sposobami racjonalnego i oszczędnego korzystania z wody.

 Doświadczenia i zabawy badawcze z wodą.

 Czwartek 11.10.12r

Hasło dnia: ,,Energię oszczędzamy, przyrody nie zaśmiecamy”

 „ODKRYWAMY TAJEMNICE ENERGII”

 Cele główne:

- wdrażanie dzieci do zachowań proekologicznych (oszczędzanie energii elektrycznej)

- rozwijanie procesów myślowych dzieci (analiza, synteza, uogólnianie, wnioskowanie itp.)

- dostarczanie dzieciom radości ze wspólnej zabawy

Szukanie  odpowiedzi na pyt.: ”Po co oszczędzamy energię”. Spacer po przedszkolu – szukanie  urządzeń wykorzystujących  różne źródła energii. Umieszczanie  naklejek  przy włącznikach „Oszczędzam energię-chronię ziemie”

Piątek 12.10.12r

Hasło dnia; Dobre rady na odpady – czyli jak można zrobić coś z niczego

 W tym dniu będziemy działać twórczo; z przyniesionych do przedszkola odpadów  typu ;rolki z papieru , reklamówki, pudełka, plastikowe butelki, gazety itp. dzieci będą tworzyć wg własnych projektów np.eko-ludki, eko-pjazdy, eko-parasolki , eko- domki itd.

 W szatni zorganizujemy wystawkę dziecięcych działań by rodzice mogli podziwiać pomysłowość swoich pociech.

Prosimy rodziców by dzieci przyniosły do przedszkola w/w odpady , które posłużą nam do zabaw plastyczno- technicznych. Będziemy je gromadzić przez cały tydzień.

Najnowsze zdjęcia